Nội Dung Bạn Sẽ Nhận Được Mãi Mãi

( Lúc nào cần lại vào xem)

  1. Làm cách nào để sử dụng ChatGPT? Công cụ AI dành cho Copywriter & Doanh nhân

  2. Cách kiếm tiền với ChatGPT

  3. Làm thế nào để giỏi ChatGPT?

  4. Kiểu lời nhắc ( lệnh) cho ChatGPT

  5. Mẫu Câu Lệnh Cho Việc Viết Và Sáng Tác

  6. Mẫu Câu Lệnh Cho Content Marketing

  7. Mẫu Câu Lệnh cho Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng

  8. Mẫu Câu Lệnh Cho Việc Xây Dựng Ý Tưởng

  9. Mẫu Câu Lệnh Cho Việc Kể Chuyện

  10. Mẫu Câu Lệnh Cho SEO

  11. Mẫu Câu Lệnh Cho Các Kênh Truyền Thông

  12. Mẫu Câu Lệnh Cho Bán Hàng

  13. Mẫu Câu Lệnh Cho Mô Tả Sản Phẩm

  14. Ứng Dụng Vào Lĩnh Vực Nhân Sự

  15. Ứng Dụng Vào Việc Hỗ Trợ Kỹ Thuật

  16. Ứng Dụng Vào Lĩnh Vực Phát Triển Cá Nhân

  1. Câu Lệnh Để Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

  2. Câu Lệnh Để Tạo Một Kế Hoạch Kinh Doanh

  3. Câu Lệnh Viết Đề Xuất Cho Khách Hàng

  4. Câu Lệnh Tạo Tuyên Bố Tầm Nhìn

  5. Câu Lệnh Luyện Thuyết Trình

  6. Câu Lệnh Cho Tuyển Dụng Và Lãnh Đạo

  7. Câu Lệnh Để Viết Tóm Tắt Cuộc Họp

  1. Câu Lệnh Tạo Ý Tưởng Sản Phẩm

  2. Câu Lệnh Tạo Ý Tưởng Phễu

  3. Câu Lệnh Giúp Xác Định Thị Trường Ngách

  4. Câu Lệnh Để Viết Một Trang Bán Hàng

  5. Câu Lệnh Để Viết Ladipage Thu Danh Sách Khách Hàng

  6. Câu Lệnh Để Viết Một Bài Bán Hàng

  7. Câu Lệnh Để Viết Bài Upsell

  8. Câu Lệnh Cho Viết Trang Cảm Ơn

  1. Câu Lệnh Để Tạo Dòng Chủ Đề Email

  2. Câu Lệnh Để Viết Email Bán Hàng

  3. Câu Lệnh Để Viết Một Email Giới Thiệu

  4. Câu Lệnh Để Viết Email Hoàn Tất Thanh Toán Giỏ Hàng

  5. Câu Lệnh Để Viết Email Bản Tin

  6. Câu Lệnh Để Viết Email Chào Mừng

  7. Câu Lệnh Để Viết Email Cho Khách Hàng Lạnh

  1. Câu Lệnh Để Tạo Bài Viết Quảng Cáo Facebook

  2. Câu Lệnh Để Tạo Ý Tưởng Cho Quảng Cáo

  3. Câu Lệnh Để Viết Tiêu Đề Cho Quảng Cáo

  4. Câu Lệnh Để Viết Nội Dung Cho Video Facebook Ads

  5. Câu Lệnh Để Tạo Hình Ảnh Thu Hút

  6. Câu Lệnh Để Tạo Nội Dung Thử Nghiệm Chuyển Đổi A/B

  7. Câu Lệnh Để Nghiên Cứu Nỗi Đau Và Mong Muốn Của Khách Hàng

  8. Câu Lệnh Để Tạo Ý Tưởng Mới Cho Quảng Cáo

  9. Cập Nhật Những Câu Lệnh Khác

  1. Câu Lệnh Để Viết Kịch Bản Video YouTube

  2. Câu Lệnh Để Viết Tiêu Đề Video YouTube

  3. Câu Lệnh Để Viết Mô Tả Video YouTube Chuẩn SEO

  4. Câu Lệnh Để Viết Nội Dung Cho Video Quảng Cáo YouTube

  5. Câu Lệnh Để Tạo Thumbnail Youtube Thu Hút

  6. Cập Nhật Những Câu Lệnh Khác

Thông Tin Quan Trọng

 • $34.70
 • Hơn 1.000 câu lệnh chỉ cần sao chép và dán
 • Học tập trọn đời, mọi lúc mọi nơi
 • Không mất thời gian ngồi nghe những buổi chia sẻ Free

Bạn đã sẵn sàng tiết kiệm thời gian, loại bỏ công việc tẻ nhạt và mở rộng công việc kinh doanh trong kỷ nguyên AI chưa?